BLENDECO

Ekologia, dekstryna, zrównoważony rozwój

Luźna mieszanka dekstryn z dodatkiem dodatków w celu zwiększenia wydajności klejenia i zaoszczędzenia drogiej dekstryny.

WICE

Luźne dodatki do mieszanek dekstrynowych w celu poprawy właściwości klejących i zaoszczędzenia drogiej dekstryny.

WICE

BLENDECO JEST ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ WŁASNĄ STACJĘ MIESZANIA I CHCĄ DODAĆ MIEJSCOWE SUROWCE DO KLEJU. REZULTATEM JEST WYSOKIEJ JAKOŚCI KLEJ O ŚWIETNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH!

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Zalety współpracy

Razem jesteśmy silniejsi

Skuteczność klejów TOPCORE jest maksymalizowana dzięki najlepszemu połączeniu rozwoju i środków chemicznych. Kładziemy duży nacisk na proste, inteligentne i wydajne projektowanie maszyn/linii produkcyjnych, co prowadzi do niezawodności i długiej żywotności maszyn TOPCORE. I w parze z łatwą konserwacją i szybkim serwisem.

Nie będziesz z nami spać
Produkcja ekonomicznie i ekologicznie
Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju!
KONTAKT

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PO Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności

Projekt
CZ.01.1.02/0.0./0.0/16_046/0007366:
„PRZYGOTOWANIE I CHARAKTERYSTYKA TRWAŁOŚCI KLEJÓW DEKTRYNOWYCH LUZEM”
był współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu jest innowacyjne mieszanie mieszanek klejów sypkich oraz określenie trwałości takich klejów.

MENU
Ikona menu po prawej stronie