TOWARY

Ekologia, dekstryna, zrównoważony rozwój

Wyjątkowa taśma klejąca dla przemysłu papierniczego przeznaczona do sklejania ze sobą pojedynczych papierów.

WKRÓTCE

TAŚMA KLEJĄCA TOPCORE STWORZONA SPECJALNIE DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO. MOŻE SZYBKO I TERMINALNIE ŁĄCZYĆ POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI PAPIERU I ZAPEWNIĆ JE DO TRANSPORTU LUB OBSŁUGI.

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Zalety współpracy

Razem jesteśmy silniejsi

Skuteczność klejów TOPCORE jest maksymalizowana dzięki najlepszemu połączeniu rozwoju i środków chemicznych. Kładziemy duży nacisk na proste, inteligentne i wydajne projektowanie maszyn/linii produkcyjnych, co prowadzi do niezawodności i długiej żywotności maszyn TOPCORE. I w parze z łatwą konserwacją i szybkim serwisem.

Nie będziesz z nami spać
Produkcja ekologicznie i ekonomicznie
Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju!
KONTAKT

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PO Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności

Projekt
CZ.01.1.02/0.0./0.0/16_046/0007366:
„PRZYGOTOWANIE I CHARAKTERYSTYKA TRWAŁOŚCI KLEJÓW DEKTRYNOWYCH LUZEM”
był współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu jest innowacyjne mieszanie mieszanek klejów sypkich oraz określenie trwałości takich klejów.

MENU
Ikona menu po prawej stronie