Oferujemy rozwiązanie stworzone na podstawie życzenia klienta

Maszyny i urządzenia maszynowe

Oddział maszyn ukierunkowany jest na dostawy nowych linii produkcyjnych dla producentów rolek papierowych i kantów ochronnych, czy też ich rekonstrukcje. Linie produkcyjne składają się z poniższych sekcji:

Układarka

W zależności od potrzeb klienta wyprodukujemy i dostarczymy układarki do wymaganej ilości papierów (bobin) i ich szerokości. Układarka może być automatyczna karuzelowa (stara bobina sama się przekręci do takiej pozycji, by zwolniła przestrzeń do umieszczenia bobiny nowej), lub ręczna karuzelowa (przekręcenie dokonuje operator).

Splicer (sklejacz taśm papieru)

Wyprodukujemy i dostarczymy splicery TOPCORE. Urządzenie jest kompatybilne z automatycznym karuzelowym, przez splicer przechodzi pierwotny (stary) papier i jest tu przygotowany nowy papier z taśmą klejącą. W chwili, kiedy stara bobina zostanie odwinięta, dochodzi do automatycznego połączenia starego i nowego papieru bez przerwania szybkości linii. Jest to zaletą dla linii produkcyjnych z większymi szybkościami i dużymi ilościami papieru.

Wertykalizator

Wyprodukujemy i dostarczymy stałą i ruchomą kratę, za pomocą której klient może ustawić właściwy kierunek osi papieru w celu optymalnego zawinięcia rurki bez poruszania układarką.

Sekcja klejenia

Wyprodukujemy i dostarczymy całą sekcję klejenia, łącznie silnej ramy, na której są umieszczone hamulce pneumatyczne naszej koncepcji (specjalnie elementy wytrzymałe na zużycie) do optymalnego napięcia taśm papieru, miedniczek do nanoszenia, łącz. noży do nanoszenia (oboje naszej koncepcji). Kładziemy duży nacisk na dużą wytrzymałość wykorzystanych materiałów i ich kolejno idących obróbek. Częścią składową sekcji klejenia jest także nanoszenie warstwy kleju na pierwszy papier (jeżeli klient chce pierwszy papier umieścić tutaj), ogrzewanie kleju przy pomocy wanny podgrzewanej lub wymiennik (łącznie mieszania kleju). Częścią integralną sekcji klejenia jest jej obracanie się wokół punktu stałego i przesunięcie poprzeczne w celu ustawienia właściwego kierunku osi papieru a przez to także właściwego nawinięcia rolki papierowej.

Sekcja nawijania

Wyprodukujemy i dostarczymy maszynę do nawijania, która będzie spełniała wymogi klientów (zakres średnic, ilość taśm papierów a przez to ilość głowic), do maszyny dodamy trzpienie do nawijania ze specjalnie stożkowo polerowaną powierzchnią, w celu osiągnięcia prostszej i szybszej produkcji. Dostarczymy także pas do nawijania, który jest ważną częścią rolki stałej.

Stacja pierwszego i ostatniego papieru

Wyprodukujemy i dostarczymy stacje z układarką karuzelową i kompensatorem papieru, łącznie wanny na klej i smarowania smarem czy też w inny sposób, łącznie hamulca pneumatycznego.

Dzielarka/krajarka rolek

Wyprodukujemy i dostarczymy urządzenie dzielące zgodnie z wymaganiami klienta dotyczącymi średnic rolek i ich długości. Najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem jest krajarka z jedną parą noży lub z większą ilością par (multi-knife).

Stół wychylany

Wyprodukujemy i dostarczymy urządzenie do odbioru rolek z krajarki, częścią integralną może być przenośnik taśmowy i stół wychylany - wszystko zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zakresu gotowych produktów.

Częścią składową linii produkcyjnej jest instalacja elektryczna

Wyprodukujemy i dostarczymy osadzenie poszczególnych sekcji elementami elektrycznymi, zabezpieczymy osadzenie elementami bezpieczeństwa zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi.