Automatyczna sklejarka

Sklejarka automatyczna służy do szybkiego łączenia starego i nowego papieru. Stary papier przechodzi przez klejarkę, nowy jest gotowy z taśmą klejącą do łączenia. Gdy tylko czujniki wykryją koniec starego papieru, stary papier jest odcinany i podłączany do nowego tak, aby czas połączenia był jak najkrótszy.

Aby utrzymać stałą prędkość papieru (a nie zmniejszać prędkości produkcyjnej nawijania rury) konieczne jest posiadanie kompensatorów układarki.

MENU
Ikona menu po prawej stronie