Linia do mieszania

Linia mieszania to kompleksowe urządzenie do produkcji gotowego kleju płynnego z surowców sypkich. Możliwie. może być również wykonany z płynnych surowców.

Zawiera stanowisko big bag do opróżniania worków, ślimaki dozujące, mechanizm ważący, odpylacz, mieszalnik oraz orurowanie z pompą do podawania kleju do zbiornika.

Wszystko przygotujemy na miarę.

MENU
Ikona menu po prawej stronie