Pionizator

Pionizator pozwala nam na „odklejenie” sekcji klejącej od układarki, oszczędzając w ten sposób miejsce w hali.

Jeśli nie posiadamy pionizatora, przesuwamy całą sekcję klejącą, ale także całą układarkę przy zmianie kąta.

Jeśli mamy pionizator, układarka stoi w tym samym miejscu, porusza się tylko sekcja kleju.

MENU
Ikona menu po prawej stronie