BEZPŁATNE PRODUKTY BORAKSOWE

Ekologia, dekstryna, zrównoważony rozwój

Przedstawiamy Państwu naszą nowość - już teraz możesz zamówić wszystkie produkty z klejów płynnych i sypkich w wariancie LOW BORAX BORAKS GRATIS! Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strony poszczególnych produktów.

LOW BORAX

wariant LOW BORAX jest odpowiedni dla wszystkich klientów, którym zależy na ekologii swoich produktów końcowych, ale jednocześnie nie podlegają zaostrzonym normom i kontroli wydajności, dzięki czemu musieliby dopłacać za droższy wariant produktów BORAX FREE.

BORAKS BEZPŁATNY

Produkty BORAX FREE są odpowiednie dla wszystkich klientów, dla których ekologia produktów końcowych jest absolutnym priorytetem, a jednocześnie podlegają bardziej restrykcyjnym normom i kontroli wydajności. Powstałe produkty przemysłu papierniczego są zatem całkowicie wolne od boraksu i dlatego są najbardziej ekologiczne, jakie można znaleźć na rynku.

Gotowe kleje płynne gotowe do natychmiastowego użycia, jak również płynne półprodukty przeznaczone do mieszania u klienta.

WICE

Luźne mieszanki dekstryn z dodatkiem unikalnych dodatków TOPCORE w celu zwiększenia wydajności klejenia i zaoszczędzenia drogiej dekstryny.

WICE

PRODUKTY BEZ BORASU SĄ KLUCZEM DO KOŃCOWEJ EKOLOGII PRODUKTU KOŃCOWEGO. W SPOŁECZEŃSTWIE NUMEREM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, DLATEGO POPYT NA PRODUKTY EKOLOGICZNE WCIĄŻ ROSNĄ.

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Zalety współpracy

Razem jesteśmy silniejsi

Skuteczność klejów TOPCORE jest maksymalizowana dzięki najlepszemu połączeniu rozwoju i środków chemicznych. Kładziemy duży nacisk na proste, inteligentne i wydajne projektowanie maszyn/linii produkcyjnych, co prowadzi do niezawodności i długiej żywotności maszyn TOPCORE. I w parze z łatwą konserwacją i szybkim serwisem.

Nie będziesz z nami spać
Produkcja ekologicznie i ekonomicznie
Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju!
KONTAKT

UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PO Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności

Projekt
CZ.01.1.02/0.0./0.0/16_046/0007366:
„PRZYGOTOWANIE I CHARAKTERYSTYKA TRWAŁOŚCI KLEJÓW DEKTRYNOWYCH LUZEM”
był współfinansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu jest innowacyjne mieszanie mieszanek klejów sypkich oraz określenie trwałości takich klejów.

MENU
Ikona menu po prawej stronie