ZAŁOŻYCIEL

Układarka służy do ładowania rolek papieru. Może to być prosta ręczna (nie można użyć spawarki), albo karuzela z ręcznym obrotem, albo karuzela z automatycznym obrotem do nowej pozycji – czujnik wykrywa małą średnicę szpulki, a karuzela obraca się o 120°.

MENU
Ikona menu po prawej stronie